top of page

קפקא עצמו, פעמים רבות משתמש ביצירותיו בהשלכה והחדרת רגש בחפצים, שכתוצאה מכך מהווים בעלי משמעות וסמליות.

 

העבודה מתבססת על הסינתזה של רעיונות מרכזיים אלו.

מכתב אל האב

צילומים אלו הם חקירת הקשר של הסופר פרנץ קפקא ואביו דרך טקסטים מיצירתו "מכתב אל האב", בו מתאר חוויה שהיא במהותה אוניברסלית, על מערכת יחסים תלותית בעלת אי שוויון, פחד ומאבקי כוחות, שבה צד אחד מחפש אישור לאהבה, וצד שני אינו מסוגל להביע אותה.

Untitled-2-01.png
bottom of page